Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı                              Görevi                        

Ali Coşkun Duyak                   Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gürsel Usta                              Yönetim Kurulu Üyesi

Cevdet Özçevik                        Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Yüksel                           Yönetim Kurulu Üyesi

Faik Gezgin                              Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan Pençe                           Yönetim Kurulu Üyesi

Refik Güray Eken                     Yönetim Kurulu Üyesi