13 May 2013

Şirket profili

0 Comment

Çayırhan Termik Santrali, yıllık 5 milyar kilowat saat üretim gerçekleştirerek Türkiye’nin en yüksek verimle çalışan santralidir.

Çayırhan Termik Santrali’nin 1. ve 2. ünitelerinde 150 MW, 3. ve 4. ünitelerinde 160MW güç üretilmektedir. Türkiye’nin ilk özelleştirilen termik santralı Çayırhan 4 üniteden meydana gelmektedir.

11.01.1999 tarihinde Enerji Bakanlığı ile imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi ile santralın 1., 2., 3. ve 4. üniteleri ile 1. ve 2. ünitelere kömür sağlayan maden sahaları İşletme Hakkı Devri ile Park Termik’e devredilmiştir. Maden ve santral tesislerine yapılan yatırımlar ile maliyetler düşürülmüş, verimlilik artırılmıştır.

Park Termik planlanan hedefleri zamanından önce yerine getirerek bu özelleştirme ile Türkiye’nin ekonomik vizyonuna büyük katkılar sağlanmıştır.

Özelleştirmenin ardından hızla verimliliğini artıran Çayırhan Termik Santrali’nde, kapasite kullanımı yüzde 48’den yüzde 81’e çıkmıştır. Kömür madeninin günlük üretimi 500 tondan 7 bin tona çıkarak Türkiye’nin ilk ve en iyi özelleştirme projesi olduğunu ispatlamıştır.

Park Termik,  İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından  yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında her yıl yer alan şirket 2010 yılında 148. sırada   yer almıştır. Şirket  Ankara enyüksek kurumlar vergisi ödeyen vergi rekortmenleri listelerinde yer almaktadır.

[top]
About the Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *